การจัดส่งสินค้า
เมื่อสั่งซื้อสินค้า บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งสินค้าดังนี้

1. จัดส่งภายในประเทศ
อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ
Hybrid ให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักรไทยถึงผู้รับระหว่างเวลา 9.00 - 18.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

 
1-3 ชิ้น 100 บาท
4 - 6 ชิ้น 150 บาท
7 -10 ชิ้น 200 บาท
11 -15 ชิ้น 250 บาท
16 -20 ชิ้น 350 บาท
  • Hybrid ใช้บริการจัดส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย โดยจัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ที่ต้องมีผู้เซ็นรับสินค้า
  • หากไม่มีผู้รับสินค้าเกินกำหนดเวลาที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนดไว้ พัสดุจะถูกตีคืนกลับมาที่บริษัท ผู้สั่งซื้อต้องติดต่อขอรับสินค้าด้วยตนเอง
  • ระยะเวลาในการจัดส่งกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3-7 วัน, ต่างจังหวัด 7-14 วัน

2. จัดส่งนอกประเทศ
  • กรณีสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 20 ชิ้น กรุณาติดต่อบริษัทโดยตรงที่เบอร์ Hybrid Call Center (66)-2675-0932-33
  • Hybrid ใช้บริการจัดส่งโดยบริษัท UPS โดยค่าจัดส่งขึ้นอยู่การคำนวณน้ำหนักและสถานที่ปลายทางในการจัดส่ง

การเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน/คืนสินค้า หากพบปัญหาเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อ Hybrid Call Center (66)-2675-0932-33
  • เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลในการส่งคืนสินค้า กรุณาเลือกใช้บริการจัดส่งที่คุณสามารถติดตามการจัดส่งและการรับประกันได้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่คุณได้ส่งคืน แต่สูญหาย หรือไม่ได้รับ