การสั่งซื้อสินค้า
 1. Sign In เพื่อเข้าสู่ระบบ
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการโดยระบุ สี ขนาด จำนวน และคลิกปุ่ม Add to Cart
 3. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อโดยคลิก View Cart
 4. สั่งซื้อสินค้าโดยคลิกปุ่ม Checkout
 5. ระบุที่อยู่การจัดส่งสินค้า และเลือกรูปแบบการจัดการจัดส่ง
 6. เลือก วิธีชำระเงิน และยืนยันการสั่งซื้อโดยคลิกปุ่ม Confirm Order
 7. ภายหลังชำระเงินค่าสินค้า ระบบจะอีเมล์สถานะการชำระเงินและสถานะการจัดส่งให้ทราบ หรือตรวจสอบได้ที่หน้า My Order

หมายเหตุ : คุณสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้า และวิธีการจัดส่งตลอดจนยกเลิกการสั่งสินค้า ได้ก่อนถึงขั้นตอนการยืนยันการสั่งสินค้า


การชำระเงิน
เมื่อสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ
 1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต บัตรวีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคาร
 2. ชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 3. ชำระเงินด้วยบัญชี PayPalsวิธีการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 1. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ผ่านหน้าชำระเงินของธนาคารกสิกรไทย และกดปุ่ม “Pay Now” เพื่อทำรายการต่อไป (*ข้อมูลบัตรเครดิตที่ระบุในหน้าชำระเงิน จะถูกบันทึกและทำการอนุมัติผ่านระบบ K-Payment Gateway โดยธนาคารกสิกรไทย  ซึ่งเป็นตัวแทนของ VISA และ MasterCard โดยจะไม่ถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ Hybridoutfitters.com แต่อย่างใด) 2. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และกดปุ่ม “Continue” 3. ระบบจะแสดงหน้าจอให้ใส่รหัส Verified by Visa / MasterCard SecureCodes สำหรับบัตรเครดิตของธนาคารที่ให้บริการ Verified by Visa / MasterCard SecureCodes (เท่านั้น) 4. ทำการยืนยัน และธนาคารจะ นำกลับเข้าสู่หน้าสรุปรายการสั่งซื้อบนเว็บไซต์เงื่อนไขเพิ่มเติม

*กรณีการชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต หากเกิดข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าของบัตรฯและ หรือธนาคาร เจ้าของบัตรฯ เช่นการปฏิเสธการชำระเงิน ทางบริษัท Hybrid ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นภาระรับผิดชอบของเจ้าของบัตรฯ ในการติดต่อกับทาง ธนาคารเจ้าของบัตรฯโดยตรง
**ในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต รายการใบแจ้งหนี้ของท่านจะแสดงรายการค่าใช้จ่ายในนาม www.hybridoutfitters.com
***บริษัท Hybrid ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเครดิตหรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
****บริษัท Hybrid ของสงวนสิทธิ์ในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตประเภท Corporate Card


ขั้นตอนการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
 1. ชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร 2. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน โดยการ Scan ใบ payin หรือ print screen หน้าจอการโอนเงิน (กรณี Online) มาที่ info@hybridoutfitters.com หรือ ส่ง Fax สำเนาใบ payin เข้ามาที่ Hybrid Call Center (66)-2675-0932-33 พร้อมเซ็นชื่อ-นามสกุล และรับรองสำเนาถูกต้อง