การตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซด์

1. ผ่านทาง Hybrid Website
  • ในการตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อของท่านทั้งหมด ท่านจะต้องทำการ Log in ก่อนทุกครั้ง โดยเข้าไปที่หน้า Log in
  • ท่านสามารถเข้าไปดูสถานะรายการสั่งซื้อที่ต้องการ โดยคลิกที่ My Orders
2. ผ่านทาง Hybrid Call Center โทร (66)-2675-0932-33